Skip to content

Buurtbewonersgroep

BBG Calcaria

Een unieke plek, een passende rotonde

DroneImageRotonde

Buurtbewonersgroep

BBG Calcaria

Een unieke plek, een passende rotonde

DroneImageRotonde
Buurtbewonersgroep BBG Calcaria

 

Onder de titel “Entree Putten Oost” presenteert Buurtbewonersgroep (BBG) Calcaria haar plan voor de reconstructie van de entree Putten Oost. Onze “Bosrandrotonde” biedt optimale veiligheid voor alle verkeer, is afgestemd op het verkeersvolume en past prima in de omgeving. Daarnaast kan het snel gerealiseerd worden zonder langdurige bezwarende en/of andere juridische procedures. Dat betekent dat de kosten uiteraard ook een stuk minder hoog zijn dan wat de gemeente wilt uitgeven. En de herinrichting volgens het plan van de BBG Calcaria kan hiermee nog voor eind 2019 worden gerealiseerd.

Groen houden

 

De entree Putten Oost is uniek: het groene karakter en de prachtige laanstructuur is sinds mensenheugenis beeldbepalend voor deze entree van ons dorp. Het ligt in het Gelders Natuur Netwerk (GNN), wat weer onderdeel uit maakt van (inter)nationale natuurgebieden, zoals het Natura 2000 gebied, die tot doel hebben de natuur te beschermen. Een megarotonde zal een aanzuigende werking hebben op al het verkeer. Dat zal resulteren in een toename van stikstof, fijnstof en CO2 en zal slecht zijn voor het natuurgebied en voor de inwoners rondom de entree Putten Oost.  

Burgerparticipatie

 

De gemeente trekt helaas haar eigen plan en kiest voor een MEGA rotonde van 63 meter doorsnee. Wethouder Koekkoek is verantwoordelijk voor de portefeuille “Burgerparticipatie & Communicatie”. Wij hebben daar helaas niets van gemerkt! Tijdens het laatste overleg sloot de wethouder af met de woorden: “wij hebben u aangehoord”.
Kennelijk ziet de wethouder burgerparticipatie als: “ik leg uit wat we van plan zijn, draai vervolgens lang om de soep heen en we doen zoals we oorspronkelijk van plan waren”. 

Entree Putten Oost:

een unieke plek, een passende Bosrandrotonde

Vanaf 2017 heeft de BBG Calcaria samen met het college gewerkt aan een passende oplossing voor een verbeterde entree Putten Oost. Dit betrof met name het upgraden van de huidige rotonde die echt aan een opknapbeurt toe is. Gelet op de reconstructies van de Garderenseweg, Calcariaweg en de Sprielderweg is dit ook logisch.
Inmiddels zijn er diverse informatieavonden voor bewoners en andere belanghebbenden geweest en wel tien bijeenkomsten in het kader van burgerparticipatie tussen het college en de BBG Calcaria.

Wethouder Koekkoek is verantwoordelijk voor de portefeuille “Burgerparticipatie & Communicatie”. Wij hebben daar niets van gemerkt! Tijdens het laatste overleg sloot de wethouder af met de woorden: “wij hebben u aangehoord”. Kennelijk ziet de wethouder burgerparticipatie als: “ik leg uit wat we van plan zijn, draai vervolgens lang om de soep heen en we doen zoals we oorspronkelijk van plan waren.” 

De wethouder heeft ons vooral geadviseerd het er niet bij te laten zitten, maar alle bezwaarlijke en juridische mogelijkheden te benutten om vooral aan te geven dat de BBG Calcaria vindt dat het plan van het college niet logisch en veilig is.

We hebben uiteraard niet stilgezeten! Op basis van advies van deskundigen (o.a. de Fietsersbond en VVN) hebben we een nieuw plan ontwikkeld, dat door het overgrote deel van de buurtbewoners wordt gesteund en waarin de bezwaren van het college uit de afgelopen periode volledig zijn weggenomen.
Naast het voorstel van het college leggen wij dit nieuwe plan aan de gemeenteraad van Putten voor. Immers, het gemeentebestuur kan alleen de juiste keuze maken als alle argumenten objectief gewikt en gewogen worden. Dit plan is een onderbouwing van de schets die het college in september/oktober 2018 als bijlage aan haar plan zal toevoegen namens de BBG Calcaria.

Rotonde gemeente op onlogische plek

De gemeente stelt voor om de rotonde te verplaatsen en wel naar een plek midden in het bos.

Wat de gemeente hiermee doet, is de rotonde op een onlogische plek neerleggen: namelijk daar waar geen kruising is! En de rotonde is destijds (in de jaren 80) neergelegd om de toenmalige kruising, waarop vele aanrijdingen gebeurden, te vervangen door een veilige rotonde. Een veilige rotonde, waar sindsdien geen geregistreerde ongelukken zijn voorgekomen op basis van de gegevens van de politie! 

Echter, die verplaatsing van de rotonde levert op de “oude” plek een gevaarlijke kruising op. Zie hieronder het plaatje van het voorstel van de gemeente Putten. De Calcariaweg moet verlegd worden, maar er komt een doodlopend stuk tussen de Da Costastraat en de Garderenseweg. Doodlopend, want de gemeente wilt er een hek voorzetten waar geen fietser en voetganger door kan. Dat betekent dus dat bijvoorbeeld de bewoner van nr 4 ongeveer 180m moet omlopen via de nieuwe rotonde om bij haar buurman op nr 2 te komen. Niet realistisch! 

Maar als de gemeente een klein hekje neerzet, dan is het risico aanwezig dat fietsers over de stoep zullen fietsen, het hekje zullen omzeilen en oversteken naar de Bosrand. Dit zullen met name de schoolgaande kinderen gaan doen. 

Daarnaast creëert de gemeente op de kruising Calcariaweg / Da Costastraat nog een gevaarlijk punt. Er komt namelijk een groot plateau van de oppervlakte van de huidige rotonde omdat hier in wezen vijf wegen op aangesloten zullen worden. Als er fietsers zijn die door willen steken naar de Bosrand, dan zullen zij (komend vanaf de zuidkant van de Calcariaweg) deze weg schuin moeten oversteken om het doodlopende deel in te rijden. 

Planschetsen BBG Calcaria

Bezorgd

Ja, natuurlijk en waarom?

Omdat de gemeente heeft bedacht dat de huidige rotonde Calcariaweg / Garderenseweg / Bosrand moet worden vervangen door een Megarotonde. Megarotonde? Ja, 63 meter in doorsnee. Argumenten van de gemeente zijn o.a. dat zij willen dat alle rotondes in de gemeente Putten hetzelfde zijn, dat alle rotondes verkeersveilig zijn (op elke rotonde moet je goed uitkijken) en dat er een mooiere entree (gesproken wordt over een “kwaliteitsimpuls”) moet worden gemaakt voor degenen die vanuit Garderen het dorp inkomen.

Onzin: de huidige minirotonde is zeer verkeersveilig. Het is dat daar neergelegd einde 80-er jaren, omdat de toenmalige (gewone) kruising, zeer ONveilig was. Er gebeurde met regelmaat ongelukken. Vanaf het moment dat de minirotonde er lag, is het aantal geregistreerde ongelukken zoals al eerder gezegd NIHIL. Kleine incidenten waarbij fietsers betrokken zijn, worden vaak ook veroorzaakt door de fietsers zelf (geen hand uitsteken of via de verkeerde kant van de rotonde rijden om wat af te snijden).

Het argument van de gemeente dat deze rotonde niet meer het huidige verkeersaanbod veilig kan verwerken, is uit de lucht gegrepen. Toen de Garderenseweg negen maanden lang gerenoveerd werd, kwam AL het verkeer over de Calcariaweg en er is in AL die tijd NIETS gebeurd.

Juist doordat de gemeente de rotonde slecht onderhoudt, zorgt ze er in wezen zelf voor dat auto’s en vrachtverkeer wat beperkt worden in hun zicht en dus juist heel langzaam de rotonde nemen. De snelheid is er dan ook uit. Mooi toch??? Iets wat de gemeente graag wilt.

En laten we natuurlijk niet vergeten dat de door de gemeente gekozen megarotonde een enorme impact heeft op de natuur. De huidige rotonde ligt tegen het Gelders Natuur Netwerk en Natura 2000 gebied aan. Het behouden van de flora en fauna behoort bij de kernwaarden waar wij in ons dorp trots op zouden moeten zijn.

De BBG Calcaria is dan ook van mening dat de door haar voorgestelde oplossing borg staat voor het behouden van de groene omgeving, die de Entree Putten Oost zo kenmerkt!

Daarnaast schatten wij in dat onze oplossing minder dan een derde gaat kosten ten opzichte van de kosten die gemoeid zijn met de aanleg van een megarotonde (o.b.v. verhoudingen). 

Contact

Neemt u gerust contact met ons op, als u meer informatie over dit onderwerp wilt. U kunt dit doen door een mail te sturen naar rotonde at uitputtend punt nl.