Buurtbewonersgroep BBG Calcaria

vóór veiligheid en tégen een megarotonde

Achtergrond

Het verhaal tot nu toe…

Op een bewonersavond (1-op-1) in oktober 2016, werden de direct aanwonenden uitgenodigd om te kijken naar ontwerpen voor de nieuwe rotonde. Van de zeven hingen er vijf aan een bord, maar die waren niet interessant volgens de ambtenaar. de overgebleven twee ontwerpen lagen op tafel “om uit te kiezen”. We mochten geen foto’s nemen van de schetsen. Dat was niet de bedoeling! De twee varianten die uitgekozen waren, zijn rotonde variant 1 en 2.  De rest was toen dus al door de gemeente zelf (zonder inbreng van haar burgers – hoezo: burgerparticipatie?) ter zijde geschoven.

Hieronder vindt u de alle schetsen op een rij:

Mini rotonde Plus variant

LARGAS rotonde variant 1

LARGAS rotonde variant 2

LARGAS rotonde variant 3

Rotonde variant 1

Rotonde variant 2

Rotonde variant 3

Maar er is nog meer informatie: bijvoorbeeld de PowerPointpresentatie die de gemeente gehouden heeft op 24 april en op 1 mei. 

Op 24 april is er door de bewoners bij de gemeente op aangedrongen om gebruik te maken van de burgerparticipatie. Dat is dus tot nu toe nog niet gebeurd. We willen graag met de gemeente samenwerken en komen tot een oplossing waar iedereen zich mee kan verenigen. 

Maar niet op deze manier: door de strot geduwd. Hier de presentatie, de brief (vragen) die namens de actiegroep is voorgelezen als inleiding (met bijlage) en de reactie van de actiegroep op de presentatie van de gemeente. Het wachten is nu nog op de reactie van de gemeente met de antwoorden op onze vragen uit de inleiding. 

 

PwP gemeente

Plantekening

Brief/inleiding vd actiegroep

Reactie op de presentatie

Er volgt nog meer……

Contact

Neemt u gerust contact met ons op, als u meer informatie over de rotonde wilt of als u meer wilt weten over de actiegroep “Geen Megarotonde in Natuurgebied Putten”.