Buurtbewonersgroep BBG Calcaria

vóór veiligheid en tégen een megarotonde

Welke nieuwsberichten zijn er omtrent de rotonde en de veiligheid op de Calcaria- en Sprielderweg?