Buurtbewonersgroep BBG Calcaria

vóór veiligheid en tégen een megarotonde

Een aantal bezorgde Puttense inwoners

 

Wij zijn met een aantal bezorgde Puttense inwoners deze actiegroep begonnen. De groep werkt nauw samen met de werkgroep “Plezier en Veilig Wonen – Calcariaweg / Sprielderweg / Bosrand. Uiteraard streven wij allen naar een veilige straat, maar dan moeten we niet het natuurschoon (in dit geval bos) uit het oog verliezen. 

En dat is nou waar het om gaat: veiligheid en natuur. Want speciaal voor dat laatste zijn we op deze locatie gaan wonen: aan de rand van Putten met het uitzicht op het bos. Dat is tot nu toe nog goed bevallen, maar nu de gemeente plannen heeft gemaakt om 180 bomen te kappen voor de Megarotonde, vinden wij dit een aantasting van ons woongenot. 

zie verder Achtergronden